NaUKMA Research Papers. Sociology
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2617-3417
E-ISSN: 2663-0249

Редакційна політика

Галузь та проблематика

Фаховий журнал «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки» публікує дослідницькі статті з таких напрямків:

 • історія України
 • всесвітня історія
 • історіографія
 • джерелознавство,
 • а також історичні джерела, які публікуються вперше, і фахові рецензії на монографії, колективні праці, збірники джерел, конференційні збірники із вищезазначених напрямків.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Публікації історичних джерел

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Всі статті подані до редакції фахового журналу «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки» проходять процедуру редакторського та сліпого рецензування. Процедура сліпого рецензування є анонімною для рецензента та для авторів. 

Редакція журналу приймає до розгляду статті та проводить первинну перевірку на відповідність технічним вимогам до оформлення. 

Редакція може відхилити статтю на доопрацювання на цьому етапі, якщо:

 • тематика статті не відповідає профілю видання;
 • стаття містить плагіат. 

Редакція може повернути статтю на доопрацювання на цьому етапі, якщо: 

 • Відсутній повний пакет супровідних документів;
 • Оформлення статті не відповідає встановленим вимогам.

За умови, якщо технічні вимоги дотримані, стаття відправляється на процедуру сліпого рецензування. До рецензування залучаються авторитетні науковці за тематичним напрямом статті. Від імені редакції рецензенту направляється лист із проханням про рецензію, до листа додається закодована стаття та типова форма рецензії. 

Рішення редакції направляється автору (авторам). Статті, що підлягають доопрацюванню, надсилаються автору (авторам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації щодо удосконалення змісту статті. У разі повернення статті на доопрацювання, вона має бути доопрацьована у місячний термін та надіслана до редакції для подальшого редакторського опрацювання.

Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту.

Остаточне рішення про публікацію статті приймає редколегія з урахуванням отриманих рецензій. Редколегії не вступають у дискусію з авторами відхилених статей.

Матеріали публікуються відповідно до затвердженого графіку Видавничого відділу НаУКМА.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 1 раз на рік.

Від подання рукопису до публікації прийнятої статті зазвичай минає до 8 місяців.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Кожний випуск журналу виходить у друкованому й електронному вигляді. Електронну версію обов’язково розміщують у вільному доступі як окремий підсайт на сайті НаУКМА та/чи в інституційному репозитарії НаУКМА eKMAIR, а також передають до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського для розміщення на порталі «Наукова періодика України».

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна політика та етичні норми

Редакційна колегія жерналу «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки» рекомендує особам, які беруть участь у роботі над публікаціями у фаховому виданні (автори, рецензенти, редактори), дотримуватися принципів, проголошених Комітетом з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) та Етичним кодексом ученого України.

Всі матеріали, подані до журналу, перевіряються з допомогою антиплагіатної системи Unichek.

 • У випадку виявлення самоплагіату, який не перевищує 25% обсягу статті, стаття може бути повернута на доопрацювання.
 • У випадку виявлення плагіату стаття відхиляється, а публікації автора до журналу в подальшому не приймаються.

Редакційна колегія журналу може ухвалити рішення про вилучення вже опублікованої статті з відповідного збірника, якщо виявиться, що в процесі публікації були порушені чиїсь авторські права або норми наукової етики. Редакційна колегія повідомляє про факт скасування публікації автору, який подав матеріал, а також голові організації, академічної чи наукової установи, яку він представляє.

 

Вартість публікації

Публікація в журналі для працівників, аспірантів і докторантів Національного університету «Києво-Могилянська академія», а також членів редколегії, безоплатна. Для авторів з інших установ вартість друку одного аркуша формату А4 становить 40 грн. Оплату здійснюють у разі прийняття статті до друку за наданими реквізитами.

 

Індексування

Періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки» проіндексовано в науково-репозитарних базах, наукометричних базах даних та наукових пошукових системах:

 

 

Політика самоархівування

Препринт

Автор може депонувати препринт (версія документу перед експертним оглядом) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це препринт матеріалу, поданого для публікації в журналі "Наукові записки НаУКМА. Історичні науки", що видається Національним університетом Києво-Могилянська академія).

Постпринт та авторська копія

Автор може депонувати постпринт (версія документу після експертного огляду, з внесеними правками) та авторську копію (машинопис остаточної версії документу) у будь-якому сховищі з посиланням на видавця та журнал: ("Це схвалена до друку рецензована версія статті. Опублікована версія статті доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Історичні науки" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").

Версія видавця

Автор може депонувати опубліковану версію видавця (створений видавцем PDF-файл) у будь-якому сховищі та зробити його загальнодоступним з посиланням на видавця та журнал: ("Це опублікована версія статті, доступна у журналі "Наукові записки НаУКМА. Історичні науки" за посиланням http://dx.doi.org/[DOI статті]").