[1]
Yashchuk, Y. 2021. У пошуках тлумачень радянського минулого: повсякденні практики і виклики людини та соціуму (огляд Міжнародної наукової конференції молодих дослідників «Досліджуючи минуле. Радянське повсякдення: дослідницькі підходи, джерела, теми»). Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 4, (Груд 2021), 119–121. DOI:https://doi.org/10.18523/2617-3417.2021.4.119-121.