[1]
Bazhan, O. 2022. Українські дисиденти в умовах радянської кримінально-виконавчої системи. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 5, (Груд 2022), 37–46. DOI:https://doi.org/10.18523/2617-3417.2022.5.37-46.