(1)
Liubavskyi, R. Образ «соціалістичних містечок» у Харкові та Запоріжжі в путівниках у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. NRPH 2022, 5, 55-61.