(1)
«Наукові записки НаУКМА. Історичні науки», Р. ж. Тетяна Балабушевич. NRPH 2023, 6, 137.