Poluliakh, O. (2020). Образ турка у православній полемічній літературі кінця XVI – першої чверті XVII ст. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 3, 65–76. https://doi.org/10.18523/2617-3417.2020.3.65-76