Karpenko, I. (2021). Проблема визначення статусу жінки на цукровому виробництві: «женщина» – «полурабочая» – «рабочая» (на прикладі цукрових заводів Київської губернії, 1880-ті – початок 1900-х рр.). Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 4, 23–28. https://doi.org/10.18523/2617-3417.2021.4.23-28