Lisova, V. (2021). Комунікації з громадськістю КДБ УРСР в умовах політики гласності (1987–1989 рр.). Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 4, 56–64. https://doi.org/10.18523/2617-3417.2021.4.56-64