Yashchuk, Y. (2021). У пошуках тлумачень радянського минулого: повсякденні практики і виклики людини та соціуму (огляд Міжнародної наукової конференції молодих дослідників «Досліджуючи минуле. Радянське повсякдення: дослідницькі підходи, джерела, теми»). Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 4, 119–121. https://doi.org/10.18523/2617-3417.2021.4.119-121