Sytor, A. (2022). Євген Онацький та його робота в дипломатичній місії УНР в Італії: трансформативний досвід. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 5, 28–36. https://doi.org/10.18523/2617-3417.2022.5.28-36