Bazhan, O. (2022). Українські дисиденти в умовах радянської кримінально-виконавчої системи. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 5, 37–46. https://doi.org/10.18523/2617-3417.2022.5.37-46