Shlikhta, N. (2022). Пострадянська «амбівалентність свідомості» української молоді (за матеріалами опитування «Радянське минуле та його вплив на життя сучасної молоді»). Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 5, 62–69. https://doi.org/10.18523/2617-3417.2022.5.62-69