Dysa, K. (2022). Поклон із Києва: київські туристичні листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття: створення, контент і використання. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 5, 107–112. https://doi.org/10.18523/2617-3417.2022.5.107-112