Mytsyk, R. Y. (2022). Регести документів польських архівосховищ про гетьмана Петра Сагайдачного та Хотинську війну 1621 р. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 5, 113–120. https://doi.org/10.18523/2617-3417.2022.5.113-120