Karpenko, Ihor. 2021. «Проблема визначення статусу жінки на цукровому виробництві: «женщина» – «полурабочая» – ‘рабочая’ (на прикладі цукрових заводів Київської губернії, 1880-ті – початок 1900-х рр.)». Наукові записки НаУКМА. Історичні науки 4 (Грудень):23-28. https://doi.org/10.18523/2617-3417.2021.4.23-28.