Bazhan, Oleh. 2022. «Українські дисиденти в умовах радянської кримінально-виконавчої системи». Наукові записки НаУКМА. Історичні науки 5 (Грудень):37-46. https://doi.org/10.18523/2617-3417.2022.5.37-46.