Poluliakh, O. (2020) «Образ турка у православній полемічній літературі кінця XVI – першої чверті XVII ст»., Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 3, с. 65–76. doi: 10.18523/2617-3417.2020.3.65-76.