Karpenko, I. (2021) «Проблема визначення статусу жінки на цукровому виробництві: «женщина» – «полурабочая» – ‘рабочая’ (на прикладі цукрових заводів Київської губернії, 1880-ті – початок 1900-х рр.)», Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 4, с. 23–28. doi: 10.18523/2617-3417.2021.4.23-28.