Lisova, V. (2021) «Комунікації з громадськістю КДБ УРСР в умовах політики гласності (1987–1989 рр.)», Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 4, с. 56–64. doi: 10.18523/2617-3417.2021.4.56-64.