Vira, O. (2021) «Найдавніші годоніми Львова», Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 4, с. 80–90. doi: 10.18523/2617-3417.2021.4.80-90.