Yashchuk, Y. (2021) «У пошуках тлумачень радянського минулого: повсякденні практики і виклики людини та соціуму (огляд Міжнародної наукової конференції молодих дослідників ‘Досліджуючи минуле. Радянське повсякдення: дослідницькі підходи, джерела, теми’)», Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 4, с. 119–121. doi: 10.18523/2617-3417.2021.4.119-121.