Znak, M. (2022) «Oбраз ‘ідеального короля’ в інструкціях послам Руського воєводства на сейми 1669–1673 років», Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 5, с. 13–18. doi: 10.18523/2617-3417.2022.5.13-18.