Sytor, A. (2022) «Євген Онацький та його робота в дипломатичній місії УНР в Італії: трансформативний досвід», Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 5, с. 28–36. doi: 10.18523/2617-3417.2022.5.28-36.