Bazhan, O. (2022) «Українські дисиденти в умовах радянської кримінально-виконавчої системи», Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 5, с. 37–46. doi: 10.18523/2617-3417.2022.5.37-46.