Halan, L. (2022) «Радянський стадіон як простір конкуренції офіційних і неформальних моделей поведінки на прикладі Києва (1950–1980-ті роки)», Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 5, с. 47–54. doi: 10.18523/2617-3417.2022.5.47-54.