Dysa, K. (2022) «Поклон із Києва: київські туристичні листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття: створення, контент і використання», Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 5, с. 107–112. doi: 10.18523/2617-3417.2022.5.107-112.