Mytsyk, R. Y. (2022) «Регести документів польських архівосховищ про гетьмана Петра Сагайдачного та Хотинську війну 1621 р»., Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, 5, с. 113–120. doi: 10.18523/2617-3417.2022.5.113-120.