[1]
I. Karpenko, «Проблема визначення статусу жінки на цукровому виробництві: «женщина» – «полурабочая» – ‘рабочая’ (на прикладі цукрових заводів Київської губернії, 1880-ті – початок 1900-х рр.)», NRPH, т. 4, с. 23–28, Груд 2021.