[1]
R. Y. Mytsyk, «Регести документів польських архівосховищ про гетьмана Петра Сагайдачного та Хотинську війну 1621 р»., NRPH, т. 5, с. 113–120, Груд 2022.