Poluliakh, O. «Образ турка у православній полемічній літературі кінця XVI – першої чверті XVII ст». Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, т. 3, Грудень 2020, с. 65-76, doi:10.18523/2617-3417.2020.3.65-76.