Lisova, V. «Комунікації з громадськістю КДБ УРСР в умовах політики гласності (1987–1989 рр.)». Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, т. 4, Грудень 2021, с. 56-64, doi:10.18523/2617-3417.2021.4.56-64.