Vira, O. «Найдавніші годоніми Львова». Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, т. 4, Грудень 2021, с. 80-90, doi:10.18523/2617-3417.2021.4.80-90.