Yashchuk, Y. «У пошуках тлумачень радянського минулого: повсякденні практики і виклики людини та соціуму (огляд Міжнародної наукової конференції молодих дослідників ‘Досліджуючи минуле. Радянське повсякдення: дослідницькі підходи, джерела, теми’)». Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, т. 4, Грудень 2021, с. 119-21, doi:10.18523/2617-3417.2021.4.119-121.