Znak, M. «Oбраз ‘ідеального короля’ в інструкціях послам Руського воєводства на сейми 1669–1673 років». Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, т. 5, Грудень 2022, с. 13-18, doi:10.18523/2617-3417.2022.5.13-18.