Sytor, A. «Євген Онацький та його робота в дипломатичній місії УНР в Італії: трансформативний досвід». Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, т. 5, Грудень 2022, с. 28-36, doi:10.18523/2617-3417.2022.5.28-36.