Bazhan, O. «Українські дисиденти в умовах радянської кримінально-виконавчої системи». Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, т. 5, Грудень 2022, с. 37-46, doi:10.18523/2617-3417.2022.5.37-46.