Halan, L. «Радянський стадіон як простір конкуренції офіційних і неформальних моделей поведінки на прикладі Києва (1950–1980-ті роки)». Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, т. 5, Грудень 2022, с. 47-54, doi:10.18523/2617-3417.2022.5.47-54.