Liubavskyi, R. «Образ ‘соціалістичних містечок’ у Харкові та Запоріжжі в путівниках у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст». Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, т. 5, Грудень 2022, с. 55-61, doi:10.18523/2617-3417.2022.5.55-61.