Dysa, K. «Поклон із Києва: київські туристичні листівки кінця ХІХ – початку ХХ століття: створення, контент і використання». Наукові записки НаУКМА. Історичні науки, т. 5, Грудень 2022, с. 107-12, doi:10.18523/2617-3417.2022.5.107-112.