Karpenko, Ihor. «Проблема визначення статусу жінки на цукровому виробництві: «женщина» – «полурабочая» – ‘рабочая’ (на прикладі цукрових заводів Київської губернії, 1880-ті – початок 1900-х рр.)». Наукові записки НаУКМА. Історичні науки 4 (Грудень 1, 2021): 23–28. дата звернення Грудень 5, 2023. http://nrph.ukma.edu.ua/article/view/245553.