Анонси

 • Вельмишановні колеги,

  2021-01-05

  Вельмишановні колеги,

  редакція часопису «Наукові записки. Історичні науки» оголошує набір матеріалів до наступного номера. Журнал входить до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 №886), а також індексується у низці міжнародних наукометричних баз, зокрема Index Copernicus.

  Ми будемо раді одержати до 28 лютого 2022 року Ваші:

  - наукові статті;

  - публікації джерел;

  - фахові рецензії.

  Редакційна колегія приймає до розгляду матеріали українською та англійською мовами. Максимальний обсяг – до 40 тис. знаків включно з пробілами, посторінковими покликаннями та прикінцевою бібліографією.

  Звертаємо увагу, що редакція розглядає лише оригінальні матеріали, які ніколи, повністю чи частково, не були оголошені друком раніше. Всі подані до розгляду матеріали проходять перевірку на плагіат і процедуру редакторського та сліпого рецензування. Процедура сліпого рецензування є анонімною для рецензента та для авторів.

  Кожен матеріал, поданий до фахового видання «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки», мусить містити:

  - анотацію та ключові слова українською мовою;

  - анотацію (близько 2 тис. символів) та ключові слова англійською мовою;

  - УДК;

  - інформацію про науковий ступінь та вчене звання автора статті та перелік установ, з якими він афілійований (із зазначенням посад);

  - номер телефону, email.

  Статтю належить надіслати на адресу nz.history2021@gmail.com, У листі необхідно зазначити:

  - науковий ступінь та вчене звання (за наявності);

  - афіліацію;

  - контактний номер телефону.

  Публікація статей у фаховому журналі «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки» для штатних викладачів, викладачів-сумісників, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів НаУКМА, членів редколегії, представників партнерських інституцій НаУКМА та запрошених авторів здійснюється на безоплатній, а для зовнішніх авторів – на платній основі (1000 грн.).

  Вимоги щодо оформлення матеріалів наведено у керівництві для авторів.

  З повагою,

  Редколегія журналу

  Читати більше про Вельмишановні колеги,