Анонси

  • Вельмишановні колеги,

    2023-10-16

    редакція часопису «Наукові записки. Історичні науки» оголошує набір матеріалів до наступного номера. Журнал входить до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 №886), а також індексується у низці міжнародних наукометричних баз, зокрема Index Copernicus.

    Читати більше про Вельмишановні колеги,