Наукові записки НаУКМА. Історичні науки

Фаховий журнал «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки» – науковий рецензований щорічник відкритого доступу, який слугує майданчиком для публікації дослідницьких статей, джерельних матеріалів та фахових рецензій.


Журнал виходить раз на рік обсягом 15 друкованих аркушів українською та англійською мовами, публікується в паперовому вигляді з одночасною публікацією всіх матеріалів в електронному вигляді. Це дозволяє як належним чином забезпечити захист авторських прав авторів статей і джерелознавчих публікацій, так і полегшити доступ читачів в Україні та за кордоном до матеріалів, опублікованих у журналі.


Журнал є фаховим виданням, де можуть бути опубліковані результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.


ЧИТАЦЬКА АУДИТОРІЯ: журнал призначено для широкої аудиторії науковців, викладачів, аспірантів, докторантів та всіх, хто цікавиться актуальними проблемами історії України, Всесвітньої історії, історіографії та джерелознавства.


Зображення домашньої сторінки журналу