Про журнал

Фаховий журнал «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки» – науковий рецензований щорічник відкритого доступу, який слугує майданчиком для публікації дослідницьких статей, джерельних матеріалів та фахових рецензій.

P-ISSN: 2617-3417
E-ISSN: 2663-0249


Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

Поточний номер

Том 4 (2021): Наукові записки НаУКМА. Історичні науки
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2021-12-01

ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ ТА ОБ’ЄКТ: ВІД ІДЕЙ ПРОСВІТНИЦТВА ДО ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ ДИСКУСІЙ

ОПІНІЇ, РЕФЛЕКСІЇ, ДИСКУСІЇ

Переглянути всі випуски