DOI: https://doi.org/10.18523/2617-3417.2018.31-41

Уряд ката в Гетьманщині середини XVIII ст.

Andrii Sapronov

Анотація


У статті здійснено спробу окреслити основні засади роботи ката в Гетьманщині в середині XVIII ст. (принцип рекрутування, розмір плати, термін служби). Ката розглянуто насамперед як посадову особу, службовця, урядника, елемент системи правосуддя – виконавця тортур, тілесних покарань чи смертної кари.

З огляду на те, що катівське ремесло було поширене на території всього Європейського континенту, спершу проаналізовано окремі аспекти функціонування професії в Європі: час та причини виникнення, службові та додаткові обов’язки ката, ставлення до нього, термін служби.

Досліджено визначення становища ката, його адміністративно-правовий статус у правничих джерелах Гетьманщини: Литовських статутах, «Правах, по которымъ судится малороссійскій народъ». Останній документ врегульовував порядок проведення допитів, використання тортур, процедуру виконання смертної кари та розмір зарплатні містра.

Також проаналізовано записи в актових книгах другої половини XVII – початку XVIII ст., в результаті зроблено висновок, що кат був не єдиною особою, котра здійснювала тортури над злодіями, у цих документах є неодноразові згадки про покарання порушників міськими слугами (осавульцем або сотським), проте смертну кару виконував лише кат.

 

Матеріал надійшов 15.03.2018


Ключові слова


кат; містр; тортури; Гетьманщина; покарання; злочинець; в’язниця

Повний текст:

PDF

Посилання


Aktovyye knigi Poltavskogo gorodovogo uryada ХVІІ veka. Spravy potochnyye 1664-1671, ed. Vadim Modzalevskii. Chernigov: Izd. Chernigovskoy gubernskoy uchenoy arkhivnoy komissii, 1912.

Akty Meyskogo uryada 1612-1699 gg. Kiyevskaya starina 4 (1892): prilozh. 1-32, Kiyevskaya starina 5 (1892): prilozh. 33-48, Kiyevskaya starina 6 (1892): prilozh. 49-64, Kiyevskaya starina 7 (1892): prilozh. 65-112.

Davies, Owen, and Francesca Matteoni. “А virtue beyond all medicine»: The Hanged Man's Hand, Gallows Tradition and Healing in Eighteenth- and Nineteenth-century England”. Social History of Medicine 28, no. 4 (2015): 686-705.

Dilova dokumentatsiia Hetmanshchyny XVIII st.: zb. dokumentiv. Ed. by Liubov Dubrovina. Kyiv: Naukova dumka, 1993.

Dilova I narodno-rozmovna mova XVIII st. Materialy sotennykh kantseliariii ratush Livoberezhnoi Ukrainy: zbirka, ed. Vitalii Peredriienko. Kyiv: Naukova dumka, 1976.

Dysa, Kateryna. Istoriia z vidmamy: Sudy pro chary v ukrainskykh voievodstvakh Rechi Pospolytoi XVII-XVIII stolittia. Kyiv: Krytyka, 2008.

Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: u 2 t. T. 2, D - Ь. Ed. Yaroslav Rudnytskyi. Ottava: UM-MAN-Tovarystvo plekannia ridnoi movy, 1982.

Fasmer, Maks. Etimologicheskiy slovar russkogo yazyka: v 4 t. T. 2, (E - Muzh), per. s nem. idop. Olega Trubacheva. Moskva: Progress, 1986.

Fasmer, Maks. Etimologicheskiy slovar russkogo yazyka: v 4 t. T. 3,(Muza - Syat), per. s nem. idop. OlegaTrubacheva. Moskva: Progress, 1987.

Friedland, Paul. Seeing Justice Done: The Age of Spectacular Capital Punishment in France. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Fuko, Mishel. Nadzirat I nakazyvat: Rozhdeniye tyurmy. Per. s frants. Vladimira Naumova pod red. Iriny Borisovoy. Moskva: Ad Marginem, 1999.

Fuko, Mishel. Volya k istine: po tu storonu znaniya. Vlasti I seksualnosti. Raboty raznykh let. Per. s frants. SvetlanyTabachnikovoy. Moskva: Kapral, 1996.

Gaziński, Radosław. “Urząd Kata w Gorzowie w II połowie XVII i XVIII wieku”. Nad warciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 9 (2002): 79-87.

Holov. red. Melnychuk Oleksandr. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy: v 7 t. T. 2, D - Koptsi. Kyiv: Nauk. dumka, 1985.

Kantorovich, Ernst. Dva tela korolya. Issledovaniye po srednevekovoy politicheskoy teologii. Per. s angl. Mikhaila Boytsova i Anny Sereginoy. Moskva: Izd-vo Instituta Gaydara, 2015.

Kizik, Edmund. “Uroczystości przy remontach szubienicy I pręgierzy w Gdańsku od drugiej połowy XVI do początku XIX wieku. Przyczynek do dziejów ceremonii publicznych w okresienowożytnym”. Czasy Nowożytne 24 (2011): 77-89.

Knigi tretiye meskiye Peratinskiye. V Storozhenki: familnyy arkhiv: v 8 t. T. 6. Sost. Andrey Storozhenkoi Nikolay Storozhenko. 1-388. Kiyev: Tipografiya tovarishchestva G. L. Frontskevicha, 1908.

Kollmann, Nancy Shields. Prestupleniye I nakazaniye v Rossii rannego Novogo vremeni. Per. s angl. P. Prudovskogo, M. Menshikovoy, A. Vorobyeva, E. Kirianovoy, E. Domninoy. Nauch. red. A. Kamenskiy. Moskva: Novoye literaturnoyeo bozreniye, 2016.

Kozytskyi, Andrii, Stepan Bilostotskyi. Kryminalnyi svit staroho Lvova. Lviv: Afisha, 2002.

Lenchenko, Volodymyr. «Stolytsia Hetmanshchyny Hlukhiv za planamy XVIII stolittia.» Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk 13/14 (2009): 223-240.

Levinson, Kirill. Palach v srednevekovom germanskom gorode: chinovnik, remeslennik, znakhar. V Gorod v srednevekovoy tsivilizatsii Zapadnoy Evropy: v 4 t. T. 3. Otv. red. Adelaida Svanidze, 223-231. Moskva: Nauka, 2000.

Levytskyi, Orest. “Vzglyad na remeslo palacha v staroy Malorossii.” Kiyevskaya starina 12 (1899): 390-398.

Levytskyi, Orest. Po sudakh Hetmanshchyny. Narysy narodnoho zhyttia Hetmanshchyny 2-oi polovyny XVII viku. Peredm., red. i per. Mykoly Horbania. Kharkiv: Rukh, 1930.

Lokhvytska ratushna knyha druhoi polovyny XVII st.: (zb. Aktovykh dokumentiv), ed. Olha Mashtabei, Viktor Samiilenko, Borys Sharpylo. Kyiv: Naukova dumka, 1986.

Lonza, Nella. “The figure of executioner in Dubrovnik between social acceptance and rejection (fourteenth to eighteenth century).” Dubrovnik Annals 20 (2016): 93-108.

Ohloblyn, Oleksandr. Hetman Ivan Mazepa I yoho doba. Red. Liubomyr Vynar, upor. Ihor Hyrych, Alla Atamanenko. New-York, Kyiv, Lviv, Paryzh, Toronto, 2001.

Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii. Sobraniye pervoye: u 45 t. T. 11, 1740-1743. Sankt-Peterburg: Tip. II Otd-niyasobstv. E. I. V. kantselyarii, 1830.

Prava, za yakymy sudytsia malorosiiskyi narod. 1743. Ed. by Yurii Shemshuchenko. Kyiv: [b.v.], 1997.

Serdiuk, Ihor. Malenkyi doroslyi: Dytyna i dytynstvo v Hetmanshchyni XVIII st. Kyiv: K.I.S., 2018.

Shust, Roman. Denha. In Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. T. 2,H - D, holov. red. Valerii Smolii, 333-334. Kyiv: Naukovadumka, 2004.

Shust, Roman. Shostak. In Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t. T. 10,T - Ya, holov. red. Valerii Smolii, 654. Kyiv: Naukovadumka, 2013.

Spierenburg, Pieter. The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolution of Repression: From Preindustrial Metropolis to the European Experience. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

Statuty Velykoho kniazivstva Lytovskoho: u 3 t. T. 1, Statut Velykoho kniazivstva Lytovskoho 1529 roku. Ed. by Serhiia Kivalova, Petra Muzychenka, Anatoliia Pankova. Odesa: Yurydychna literatura, 2002.

Statuty Velykoho kniazivstva Lytovskoho: u 3 t. T. 2, Statut Velykoho kniazivstva Lytovskoho 1566 roku. Ed. by Serhiia Kivalova, Petra Muzychenka, Anatoliia Pankova. Odesa: Yurydychna literatura, 2003.

Statuty Velykoho kniazivstva Lytovskoho: u 3 t. T. 3, Statut Velykoho kniazivstva Lytovskoho 1588 roku: V 2 kn. Kn. 2. Za red. Serhiia Kivalova, Petra Muzychenka, AnatoliiaPankova. Odesa: Yurydychnaliteratura, 2004.

Stuart, Kathy. Defiled Trades and Social Outcasts: Honour and Ritual Pollution in Early Modem Germany. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Studenkin, Gavriil. “Zaplechnyyemastera. Istoricheskiyocherk”. Russkaya starina 8, № 8 (1873): 201-224.

Tokarczyk, Roman. “Tortury I egzekucje w etyce kata.” Analiza I Egzystencja 22 (2013): 97-124.

Topolskyi, Yezhy. Yak my pyshemo I rozumiiemo istoriiu. Taiemnytsi istorychnoi naratsii. Translated by Nadiia Honcharenko, ed. Yurii Voloshyn. Kyiv: K.I.S., 2012.

Trefolev, Lev. “Zaplechnyy master.” Russkiy arkhiv 7-8 (1868): 1064-1068.

TsDIAK. - F. 51. - Op. 3. - Spr. 10237. - 45 ark.

TsDIAK. - F. 51. - Op. 3. - Spr. 11708. - 9 ark.

TsDIAK. - F. 51. - Op. 3. - Spr. 12166. - 6 ark.

TsDIAK. - F. 51. - Op. 3. - Spr. 12278. - 5 ark.

TsDIAK. - F. 51. - Op. 3. - Spr. 12301. - 8 ark.

TsDIAK. - F. 51. - Op. 3. - Spr. 16828. - 8 ark.

TsDIAK. - F. 51. - Op. 3. - Spr. 2355. - 16 ark.

TsDIAK. - F. 51. - Op. 3. - Spr. 6146. - 5 ark.

TsDIAK. - F. 51. - Op. 3. - Spr. 6892. - 7 ark.

Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv (TsDIAK). - F. 51. - Op. 3. - spr. 10075. - 16 ark.

Wojtucki, Daniel. “Miejskii regimentowy kat na Śląsku I Górnych Łużycach w XVI-XVIII wieku.” Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 62, № 3 (2014): 403-419.

Yakovenko, Natalia. Paralelnyi svit. Doslidzhennia z istorii uiavlen ta idei v Ukraini XVI-XVII st. Kyiv: Krytyka, 2002.

Zinoviiv, Klymentii. Virshi. Prypovisti pospolyti. Ed. Inna Chepiha. Kyiv: Naukova dumka, 1971.


Copyright (c) 2018 Andrii Sapronov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.