Служителі у козацьких господарствах Полтави 1765–1766 рр. (за матеріалами Румянцевського опису)

Автор(и)

 • Yuliia Bezsmertna аспірантка кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4182-5490

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-3417.2020.3.103-113

Ключові слова:

Гетьманщина, Румянцевський опис, козацька старшина, «військові слуги», «сотенні» козаки, служителі

Анотація

У статті розглянуто особливості найму служителів у середовищі козаків на прикладі полкового центру м. Полтави. Козаки були провідною частиною соціуму Гетьманщини другої половини XVIII ст. Їх поділяють на кілька мікрогруп відповідно до майнового становища, ставлення до несення військової служби та виконання повинностей. Тож для детальнішого аналізу у цій статті серед представників козацького стану виокремлено очільників домогосподарств, які наймали слуг. Умовно поділено їх на урядову й неурядову козацьку старшину, «військових слуг» і «сотенних» козаків. Така класифікація якнайкраще характеризує тогочасну диференціацію у місті за посадою, матеріальним становищем чи професійним заняттям.
За матеріалами Румянцевського опису проведено підрахунки кількості слуг у господарствах представників зазначених груп козаків у місті. Також зроблено спробу прослідкувати, чи існує залежність між престижністю соціального статусу, рівнем займаної посади та кількістю слуг у роботодавця. Порушено питання щодо причин, які спонукали господарів наймати слуг, і статевої преференції під час приймання на службу.

Матеріал надійшов 28.01.2020

Посилання

 1. Bezsmertna, Yuliia. “«Sluzhyteli» y «rabotniky» v oblikovykh dzherelakh Hetmanshchyny XVIII st.: problema terminolohii». Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu 44, no. 1 (2015): 52–56.
 2. Bezsmertna, Yuliia. “Life-cycle servants: kharakterystyka poniattia ta vidpovidnist realiiam Hetmanshchyny 60-kh – 70-kh rr. XVIII st.” Eminak 1 (2017): 28–33.
 3. Brik, Tymofii. “Dokhody sluh v Hetmanshchyni: test teorii liudskoho kapitalu ta sotsialnoho statusu na prykladi mista Poltava.” Historians.in.ua. http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/2192-timofij.
 4. Busel, V. T., ed. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv; Irpin: VTF “Perun”, 2009. http://www.lingvo.ua/uk.
 5. Fauve-Chamoux Antoinette, ed. Domestic service and the formation of European identity. Understanding the Globalization of Domestic Work, 16th-21st Centuries. Bern: European Academic Publishers, 2004.
 6. Hajnal, John. “European marriage patterns in perspective.” In Population in History, 101–143. Chicago, 1965.
 7. Horobets, Viktor. “Starshyna Hetmanshchyny: nesluzhbovyi vymir sluzhbovoi kariery providnoi sotsialnoi verstvy.” Ukrainskyi istorychnyi zhurnal 4 (2012): 52–66.
 8. Horobets, Viktor. Svitanok ukrainskoi derzhavy rannoho Novoho chasu. Vlada, sotsium, liudy, poriadky, tradytsii. Kharkiv: Klub Simeinoho Dozvillia, 2017.
 9. Horobets, Viktor. Vlada ta sotsium Hetmanatu: doslidzhennia z politychnoi i sotsialnoi istorii rannomodernoi Ukrainy. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy, 2009.
 10. Hrinchenko, B., ed. Slovar’ ukrainskogo jazyka. Vol. II. Kyiv: Leksykon, 1996. http://hrinchenko.com.
 11. Hurzhii, Oleksandr. “Pochatky formuvannia rynku vilnonaimanoi pratsi v Naddniprianskii Ukraini (druha polovyna XVII–XVIII st.).” In Ukraina v Tsentralno-Skhidnii Yevropi, 217–245. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2011.
 12. Hurzhii, Oleksandr. Vytoky formuvannia rynku vilnonaimanoi pratsi v Ukraini. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2014.
 13. Kazimirov, Dmytro. “Kozatski rodyny m. Meny za Heneralnym opysom Livoberezhnoi Ukrainy 1765–1769 rr. Kraieznavstvo 4 (2011): 216–222.
 14. Khadzhnal, Dzhon. “Evropeiskyi typ brachnosty v retrospektyve.” In Brachnost, rozhdaemost, semia za try veka, ed. by A. H. Vyshnevskyi, Y. S. Kon, 14–70. Moskva: Statystyka, 1979.
 15. Kohut, Zenon. Rosiiskyi tsentralizm i ukrainska avtonomiia: Likvidatsiia Hetmanshchyny, 1760–1830. Kyiv: Osnovy, 1996.
 16. Krykun, Mykola. “Naselennia domohospodarstv u Zhytomyrskomu poviti Kyivskoho voievodstva 1791 roku.” Ukraina moderna 6 (2001): 25–46.
 17. Kryvosheia, Volodymyr, Iryna Kryvosheia, and Olha Kryvosheia. Neuriadova starshyna Hetmanshchyny. Kyiv: Stylos, 2009.
 18. Kryvosheia, Volodymyr. Kozatska elita Hetmanshchyny. Kyiv: IPi-END imeni I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 2008.
 19. Laslett, Peter. The World We Have Lost. London: Methuen, 1971.
 20. Laslett, Pyter. “Semia y domokhoziaistvo: ystorycheskyi podkhod.” In Brachnost, rozhdaemost, semia za try veka, ed. by A. H. Vyshnevskyi, Y. S. Kon, 132–157. Moskva: Statystyka, 1979.
 21. Panashenko, Vira. “Bunchukovi tovaryshi.” In Entsyklopediia istorii Ukrainy. Vol. 1: A–V. Kyiv: Naukova dumka, 2003. http://www.history.org.ua/?termin=Bunchukovi_tovaryshi.
 22. Panashenko, Vira. “Viiskovi tovaryshi.” In Entsyklopediia istorii Ukrainy. Vol. 1: A–V. Kyiv: Naukova dumka, 2003. http://www.history.org.ua/?termin=Vijskovi_tovaryshi.
 23. Panashenko, Vira. “Znachkovi tovaryshi.” In Entsyklopediia istorii Ukrainy. Vol. 3: E–Y. Kyiv: Naukova dumka, 2003. http://www.history.org.ua/?termin=Znachkovi_tovaryshi.
 24. Panashenko, Vira. Sotsialna elita Hetmanshchyny: (druha polovyna KhVII – KhVIII st.). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 1995.
 25. Poniat, Radosław. Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku. In Praca doktorska napisana, pod kierunkiem prof. dr hab. Cezarego Kuklo. Białystok, 2011.
 26. Sarti, Raffaella. “Criados, servi, domestiques, Gesinde, servants: for a comparative history of domestic service in Europe (16th–19th centuries).” Obradoiro de Historia Moderna 16 (2007): 9–39.
 27. Sarti, Raffaella. “The True Servant. Self-definition of Male Domestics in an Italian City (Bologna, 17th–19th Centuries).” In An International Quarterly Special issue on Domestic Service, ed. by Antoinette Fauve-Chamoux and Richard Wall. Bologna, 2000.
 28. Sarti, Raffaella. “Who are servants? Defining domestic service in Western Europe (16th – 21st centuries).” In Proceedings of the Servant Project, eds. Suzy Pasleau and Isabelle Schopp, 3–59. Liege, 2005.
 29. Serdiuk, Ihor. Malenkyi doroslyi: Dytyna y dytynstvo v Hetmanshchyni XVIII st. Kyiv: K.I.S., 2018.
 30. Serdiuk, Ihor. Polkovykh horodov obyvateli: istoryko-demohrafichna kharakterystyka miskoho naselennia Hetmanshchyny druhoi polovyny XVIII st. Poltava: ASMI, 2011.
 31. Shcherbak, Vitalii. “Kozatska starshyna.” In Entsyklopediia istorii Ukrainy. T. 4: Ka–Kom. Kyiv: Naukova dumka, 2007. http://www.history.org.ua/?termin=Kozacka_starshyna.
 32. Slovnyk ukrainskoi movy u 11 tomakh. Kyiv: Naukova dumka, 1980. http://sum.in.ua.
 33. Voloshyn, Yu., ed. Misto Poltava v Rumiantsevskomu opysi Malorosii 1765–1769 rr. Kyiv: Nash chas, 2012.
 34. Voloshyn, Yurii. “«Dlia tochnaho yschyleniia y svedenyia vseho malorossyiskaho naroda»: provedennia Rumiantsevskoho opysu v polkovomu misti Poltavi (1765–1766 rr.).” Kraieznavstvo 1
 35. (2011): 57–71.
 36. Voloshyn, Yurii. “Dvory meshkantsiv Poltavy druhoi polovyny XVIII st. (za materialamy Rumiantsevskoho opysu),” Kraieznavstvo 4 (2011): 47.
 37. Voloshyn, Yurii. “«Sluzhytely» i «rabotnyky» v domohospodarstvakh meshkantsiv mista Poltavy druhoi polovyny XVIII st.” In Patrimonium. Studii z rannomodernoi istorii Tsentralno-Skhidnoi Yevropy XVI–XVIII st., 391–402. Kyiv; Krakiv: LAURUS – Historia Iagiellonica, 2015.
 38. Voloshyn, Yurii. “Rodyna y domohospodarstvo kozakiv mista Poltavy v druhii polovyni XVIII st. (Za materialamy Rumiantsevskoho opysu).” In Poltavski istorychni studii: yuvileinyi zbirnyk na poshanu V. Revehuka, 75–93. Poltava: PNPU, 2013.
 39. Voloshyn, Yurii. Kozaky i pospolyti: Miska spilnota Poltavy druhoi polovyny XVIII st. Kyiv: K.I.S, 2016.
 40. Voloshyn, Yuriy. “Servants in the Hetmanate cities: the case of Poltava city during the 1760–1770s.” Jornal of Family History 42, no. 4 (October 2017): 351–368.
 41. Voronchuk, Iryna. Naselennia Volyni v XVI – pershii polovyni XVII st.: rodyna, domohospodarstvo, demohrafichni chynnyky. Kyiv, 2012. Wielki słownik W. Doroszewskiego. http://sjp.pwn.pl/.

##submission.downloads##

Як цитувати

Bezsmertna, Yuliia. 2020. «Служителі у козацьких господарствах Полтави 1765–1766 рр. (за матеріалами Румянцевського опису)». Наукові записки НаУКМА. Історичні науки 3 (Грудень):103-13. https://doi.org/10.18523/2617-3417.2020.3.103-113.