Дисидентський рух на Сумщині в 1960 – на початку 1980-х рр.: особистості, ідеї, напрями діяльності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-3417.2019.2.33-40

Ключові слова:

дисиденти, Сумщина, інакодумство, інтелігенція, «шістдесятники», творчість, «самвидав», ідеологія

Анотація

У статті висвітлено основні аспекти дисидентського руху на Сумщині в 1960 – на початку 1980-х рр. Автор акцентує увагу на регіональних особливостях дисидентського руху. Проаналізовано творчість письменників-«шістдесятників» як явища національно-культурного та суспільно-політичного життя, їхній внесок у правозахисний рух. Визначено напрями та ідеологію дисидентського руху, зокрема ідеологічну спрямованість творчості «шістдесятників» Сумщини. Досліджено форми діяльності дисидентів на теренах Сумщини. Охарактеризовано участь уродженців Сумщини у діяльності українських та загальносоюзних правозахисних організацій. Розглянуто, яким чином реагували на діяльність дисидентів керівництво обласної організації Компартії України та радянські спецслужби (КДБ), як позначилася на творчій, професійній діяльності та приватному житті «шістдесятників», правозахисників їхня участь у дисидентському русі.

 

Матеріал надійшов 11.01.2019

Біографія автора

Liudmyla Rozhkova, Сумський національний аграрний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства Сумського національного аграрного університету

Посилання

Antolohiia literatury Sumshchyny. Biohrafichni narysy ta tvory, O. Stolbin, M. Hrytsenko. Sumy: Slobozhanshchyna, 1995.

Artiukh, Vyacheslav. “Inakodumstvo na Sumshchyni: kontury y oriientyry”. in Sumskyi kraieznavchyi zbirnyk, uporiad.

O. M. Korniienko, V. O. Artiukh, 22–24. Sumy: VVP Mriia, 2016.

Bazhan, Oleg. “Doslidzhennia problem dysydentskoho rukhu v Ukraini v zarubizhnii ta vitchyznianii istoriohrafii”. in Z arkhiviv VUChK – HPU – NKVD – KHB, 2, 520–530. Kyiv: Sfera, 2001.

Bazhan, Oleg, Danyliuk, Yuri. Opozytsiia v Ukraini (druha polovyna 50-kh – 80-ti rr.) Kyiv: Ridnyi krai, 2000.

Zaitsev, Yuri. “Dysydenty: opozytsiinyi rukh 60–80-kh rokiv”. in Storinky istorii Ukrainy ХХ stolittia: Posibnyk dlia vchytelia, 195–235. Kyiv, 1992.

Zakharov, Boris. Narys istorii dysydentskoho rukhu v Ukraini (1956–1987). Kharkivska pravozakhysna hrupa. Kharkiv: Folio, 2003.

Inakodumstvo na Sumshchyni. Zbirnyk dokumentiv ta materialiv (1955–1990 rr.), uporiad. V. O. Artiukh, H. M. Ivanushchenko, V. O. Sadivnychyi. Sumy: VVP Mriia 1 TOV, 2012.

Kasianov, George. Nezghodni: ukrainska intelihentsiia v rusi oporu 1960–80-kh rr. Kyiv: Lybid, 1995.

Kurnosov, Yuri. Inakomyslennia v Ukraini (60-ti – persha polovyna 80-kh rokiv ХХ stolittia). Kyiv: In-t ist. Ukrainy NAN Ukrainy, 1994.

Lykho z rozumu (portrety dvadtsiaty “zlochyntsiv”), zb. materialiv. Uklav V. Chornovil. Persha ukrainska drukarnia u Frantsii, 1968.

Rukh Oporu v Ukraini 1960 – 1990. Entsyklopedychnyi slovnyk. Hol. red. O. Zinkevych. K.: Smoloskyp, 2012.

Petrov, Hennadii. Shchodennyky. Narysy. Statti: Materialy druhoi naukovo praktychnoi konferentsii doslidnykiv “Petrovski chytannia”. Derzh. arkhiv Sumskoi obl., uporiad. L. A. Pokidchenko. Sumy: Kolazh-Prynt, 2017.

Reabilitovani istoriieiu: Sumska oblast. U trokh knyhakh. Knyha persha. Sumy: VVP Mriia-1, 2005.

Reabilitovani istoriieiu: Sumska oblast. U 27 tomakh, u trokh knyhakh, knyha druha, uporiad. O. H. Bazhan, O. M. Rubanov, I. H. Fedorenko. Sumy: VVP Mriia – 1, 2013.

Reabilitovani istoriieiu: Sumska oblast. U 27 tomakh, u trokh knyhakh, knyha tretia. Ch.1. Sumy: Red.-vyd. hrupa, 2015.

Rozhkova, Ludmila. “Vyznachnyi ukrainskyi folkloryst (Do 100-richchia vid narodzhennia H. Nudhy)”. in Sivershchyna v istorii Ukrainy. Zb. nauk. prats. 6, 512–515, Kyiv–Hlukhiv, 2013.

Sapeliak, Stepan. Khroniky dysydentski vid holovosiku. Nevolnycha memuarystyka. Kyiv: Smoloskyp, 2003.

Slobozhanshchyna. Pysmennyky Sumshchyny. Khrestomatiia. Vyp. 20, uporiad. O. Vertil, V. Vovchanetskyi. Sumy: VVP Mriia 1 TOV, 2016.

##submission.downloads##