Карантинні умови навчання та життя Осипа Бодянського 1830–1831 рр. (за листами братів Бодянських)

Автор(и)

  • Vita Bova кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-3417.2021.4.96-103

Ключові слова:

листування Осипа і Федора Бодянських із батьками, карантин, Переяслав, семінарія, 1830/1831 навчальний рік

Анотація

Дослідження охоплює останній рік навчання Осипа Бодянського у Полтавській (Переяславській) семінарії. Основну джерельну базу становлять листи Осипа та Федора Бодянських із Переяслава до батьків. Метою статті є дослідження карантинного періоду життя Осипа Бодянського у Переяславі під час другої холерної пандемії. Цей навчальний рік для нього розпочався звично: з пошуку квартири та поїздки до Києва з метою придбання книжок. Окрім навчання О. Бодянський брав кондиції, щоб накопичити грошей для поїздки до Москви й продовжити навчання в університеті. Проте у жовтні 1830 р. семінарію було розпущено на карантин, а всіх студентів відправили додому. О. Бодянський залишився в місті й брав кондиції тільки з сином місцевого лікаря. Упродовж року було кілька спроб відновити навчання, однак холера дійшла до Переяслава у квітні – травні 1831 р., тому навчальний процес у семінарії відновили наприкінці червня, а повний семінарський курс у Переяславі О. Бодянський закінчив у вересні 1831 р. Основну увагу в статті приділено карантинним умовам життя О. Бодянського у місті. Послідовність викладених подій дає змогу відповісти на запитання: де він жив, як заробляв із кондицій, яким було навчання 1830/1831 року, як йому вдалося уникнути холери. Це спроба відтворити один рік із життя О. Бодянського від моменту приїзду на навчання до від’їзду в Москву.

Посилання

“1830.-Rossiyskiy-meditsinskiy-spisok-na-1830-god”. Onlajn biblioteka carskoe selo. http://book-olds.ru/BookLibrary/00721-Rossiyskiy-meditsinskiy-spisok/1830.-Rossiyskiy-meditsins- kiy-spisok-na-1830-god.html (Accessed 04.03.2021).

Akademichnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. http://sum. in.ua/s (Accessed 04 March 2011).

“Bodianskyi Fedir Maksymovych. Lysty do batkiv”. In Arkhiv vid. rukopys. fondiv ta tekstolohii In-tu lit. im. T. H. Shevchenka NAN Ukrainy, f. 99, spr. 130, 201 ark.

Bova, Vita. “Osoblyvosti orhanizatsii budennosti pereiaslavskykh seminarystiv (za materialamy biohrafichnykh tvoriv ta epistoliarnykh tekstiv pochatku KhIKh st.)”. Pereiaslavika 15 (17) (2019): 81–86.

Bova, Vita. “Pereiaslav v epistoliarii brativ Bodianskykh: prosopohrafichnyi aspekt”. Pereiaslavika 17 (20) (2020): 73–81.

Bova, Vita. “Studentske zhyttia brativ Osypa ta Fedora Bodianskykh u Pereiaslavi: prosopohrafichnyi kontekst”. In Osobystist u lokalnomu istorychnomu prostori: materialy kruhl. st., m. Pereiaslav, 15 zhovt., 21–23. Pereiaslav, 2020.

Burmaka, Viktor. “Bodianskyi: «Ne rozumiiu, yak mozhna ne buty natsionalnym u nash chas»”. Ukraina. Nauka i kultura 35 (2009): 273–277.

GPIB. Mesyaceslov s rospis’yu chinovnyh osob ili obshchij shtat Rossijskoj imperii na leto ot Rozhdestva Hristova [1805–1829]. http://elib.shpl.ru/ru/nodes/10186-mesyatseslov-s-ros- pisyu-chinovnyh-osob-ili-obschiy-shtat-rossiyskoy-impe- rii-na-leto-ot-rozhdestva-hristova-1805-1829 (Accessed 04 March 2021).

Kravtsov, Andrii. “Do pokhodzhennia rodu Bodianskykh”. In Osobystist u lokalnomu istorychnomu prostori: Pereiaslavshchyna: materialy kruh. st. Kraieznavstvo Pereiaslavshchyny: doslidzhennia, problemy, postati (Pereiaslav, 2020).

Kukharieva, Nataliia. “Materialy ta dokumenty rodyny Kozachkovskykh iz fondovoho zibrannia natsionalnoho istoryko-etnohra- fichnoho zapovidnyka «Pereiaslav»”. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho 1 (2018): 89–94.

Levytskyi, Pamfil. “Proshloe perejaslavskogo duhovnogo uchilishha: Byvshej perejaslavskoj seminarii”. Kyevskaia staryna 24 (1889): 424–444.

Melnychenko, Volodymyr. “Na slavu nashoi preslavnoi Ukrainy” (Taras Shevchenko i Osyp Bodianskyi) (Moskva: OLMA, 2008). Melnyk, Liudmyla. “Istoriia Ukrainy u vydavnychii diialnosti O. Bodianskoho (1808–1877)”. Literatura ta kultura Polissia 51 (2009): 38–54.

Mesyaceslov s rozpis’yu chinovnyh osob ili obshchij shtat Rossijskoj Imperii, na leto ot Rozhdestva Hristova 1830. Sankt-Peterburg: Pri Imperatorskoj Akademii Nauk, 1830.

Mykatas, Vasyl. Davnoukrainski studenty i profesory. (1994). Nafaniil (Pavlovskyi Vasyl). Poltavika. http://history-poltava.org.ua/?p=5674 (Accessed: 23 Apr. 2021).

“Ob’yavlenіya ot Miniserstva Vnutrennih Del”. Severnaya pchela, 1830, oktyabrya 7, 3.

Pidhorna, Liliia. “Frankovi notatky z pryvodu folklorystychnoi spadshchyny Osypa Bodianskoho”. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia filolohichna 58 (2013): 199–204.

“Pis’ma O. M. Bodyanskogo k otcu”. In Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostej rossijskih pri Moskovskom universitete. Kn. 3 (1893).

Posokhova, Liudmyla. “«Akademichne povsiakdennia» vykladachiv ta uchniv pravoslavnykh kolehiumiv Ukrainy XVIII st. Povsiakdennia rannomodernoi Ukrainy”. In Istorychni studii v 2 tomakh. 1 (2012).

Putivnyk po fondakh viddilu rukopysiv. 1999. Saverska-Lykhoshva, Valentyna. “Henealohichne derevo rodu Bodianskykh”. Siverianskyi litopys 5 (2009): 139–141.

Shandra, Valentyna, & Oksana Karlina. “Epidemii ta borotba z nymy v Ukraini (kinets KhVIII – pochatok KhKh st.)”. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal 5 (2020): 38–54.

Vasylenko, Nikolaj. “I. M. Bodianskii y eho zasluhy dlia yzucheniia Malorossiy”. Kievskaia staryna LXXX 6 (1903): 1–50. “Vnutrennіya izvestiya”. Severnaya pchela, 1830, noyabrya 20, 1. Yuzyfovych, Danil. “Ierarkhiia Pereiaslavsko-Poltavskoi Eparkhiy”. Poltavskiia eparkhialnyia vedomosty (1863): 155–166.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Номер

Розділ

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ПОВІДОМЛЕННЯ. ПУБЛІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ