Том 4 (2021): Наукові записки НаУКМА. Історичні науки

					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2021-12-01

ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ ТА ОБ’ЄКТ: ВІД ІДЕЙ ПРОСВІТНИЦТВА ДО ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ ДИСКУСІЙ

ОПІНІЇ, РЕФЛЕКСІЇ, ДИСКУСІЇ