Про журнал

Фаховий журнал «Наукові записки НаУКМА. Історичні науки» – науковий рецензований щорічник відкритого доступу, який слугує майданчиком для публікації дослідницьких статей, джерельних матеріалів та фахових рецензій.

P-ISSN: 2617-3417
E-ISSN: 2663-0249


Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорія "Б" (наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886).

Том 5 (2022): Наукові записки НаУКМА. Історичні науки
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2022-12-28

ЛЮДИНА В ЧАСІ Й ПРОСТОРІ

Переглянути всі випуски